Skip to main content

NaturligIndsigt

Udforske – Handle – Hjælpe

Hjælper organisationer og fagpersoner med at opdage, styrke og udnytte deres potentiale

Hvor fællesskab og innovation får nye dimensioner gennem naturbaserede metoder og oplevelser.

Destination

Forandringer og ny praksis  

-de går hånd i hånd for mig

NaturligIndsigt er skabt for at styrke den vej, der fører organisationer og fagprofessionelle i den bedste retning.

At få glæde af ny viden er vigtig for at skabe størst værdi. Forandring og ny praksis udfordrer den eksisterende kultur, som ofte hviler på forskellige værdier, forståelser og procedurer. Det kan føre til en naturlig modstand, frustration og spirende konflikter.

Det er ikke enkelt at arbejde med, men det er heller ikke svært. Når I oplever små succesfulde mestringer, mens I vedvarende træder nye skridt, former I en naturlig vej til nye og bedre muligheder.

Ved at anskue det som et stykke håndværk, hvor ny indsigt går hånd i hånd med praksistræning og tid til fordøjelse, kan I komme langt med nye færdigheder hos både den enkelte, i kollegiale fællesskaber og i jeres organisation. Det underbygger engagement, glæde, stolthed og en nysgerrighed på at ville gøre mere.

NATUR

Lidt om det naturlige

-Natur & NaturligIndsigt…. Naturligvis

Det er en styrke og giver en smittende energi at arbejde med naturbaserede metoder og oplevelser. Når vi er sammen i det grønne, får vi fine muligheder til nye indsigter og innovative metoder. Det handler blandt andet om:

At have glæde af rammer, der inviterer til mange deltagelsesmuligheder, både individuelt og i fællesskaber.

At styrke kreative og fantasifulde aktiviteter, der bidrager til innovative metoder.

At arbejde med “kunsten” og metoder til at lytte, spørge og skabe meningsfulde refleksioner og dybere erkendelser.

At arbejde med sanser, krop og refleksioner i en understøttende helhed, som fremmer sammenhæng mellem tanker, værdier og handling.

At udnytte og bruge naturens rum og fænomener til at understøtte et fælles nærvær og en rar og humorfyldt stemning.

Missionen

Ringe i vandet

NaturligIndsigt arbejder i helheder og sammenhænge

NaturligIndsigt arbejder i helheder og sammenhænge. Det betyder en nysgerrig og undersøgende tilgang både til den enkelte medarbejder, ledelsen og organisationens tankegange, værdier, potentialer og behov.

I er selv eksperterne I jeres opgaver og ønsker til fremtiden. Det er denne forståelse, I vil møde i et samarbejde med NaturligIndsigt.

Teori og metoder præsenteres gennem involverende processer til ny inspiration, som fordøjes og omformes til brug i jeres virkelighed. Missionen er, at I oplever effekten af vores samarbejde som værdiskabende ringe i vandet.

Kurser foredrag og seminarer

NaturligIndsigt trækker på et stærkt og kompetent netværk og udbyder forskellige kurser.

Efter kunders ønske og behov, tilpasses kurser og kompetenceforløb i et tæt samarbejde, så I får et optimalt udbytte. Det kan indeholde sparring og faglig supervision, som ofte har stor værdi. Overvej at tilknytte en mindeværdig fælles oplevelse med dejlig forplejning over bålet i stemningsfyldte rammer.

Jeg holder jævnligt foredrag, workshop og personaleseminarer indenfor emner som:

Faglig trivsel og den gode kollegasparring.

Nyskabende sociale løsninger gennem naturbaserede interventioner.

Læring og trivsel støttet af naturoplevelser, naturrum og naturfænomener.

Tænk innovativt og kreativt med afsæt i naturen.

Dorthe Christiansen / Skolechef Slagelse Kommune
”Poul arbejder narrativt, som når det narrative er allerbedst. Han er organisationens kritiske og konstruktive blik udefra. Med Poul ombord er hver en udfordring vi møder en mulighed for vækst. Det giver organisatorisk selvindsigt og selvudsigt”
Martin Machado – leder Aktivt udeliv / DGI Storkøbenhavn

” Vi anbefaler til enhver tid et forløb med Poul, som har givet os værktøj til konkret ageren i egen organisation. Vi vender helt sikkert tilbage, når lejligheden byder sig”.

Kim Stendorf, leder i UngSlagelse
Efter et samarbejde med Poul

”Vi ser eleverne, som oplever noget de ikke har oplevet før, ikke har tænkt over og aldrig har udtrykt. Med et mod til at smide ting på bordet og et mod til at turde tro på og ikke være bange for dybere personlig deling af refleksioner.”

Thea Balling, psykolog Askovhus

“Jeg har deltaget på Pouls kursus om formidling og undervisning og har været superglad for kurset. Jeg har taget en masse ny viden med mig hjem og en masse ideer til, hvordan vi kan arbejde videre med det i vores praksis. Særligt kursusledelsesmodellen har inspireret mig og jeg har allerede talt med flere af mine kollegaer om, hvordan vi fremadrettet skal tilrettelægge vores undervisningsopgaver efter denne model.”

Har du lyst til en snak? Jeg gi’r kaffen, gerne en smuk vandretur og en snak om spændende ideer. Jeg er frisk på de store tanker.

Poul Hjulmann Seidler

Poul er ekspert i at arbejde med design og håndtering af processer, der involverer, faciliterer og fremmer nyskabende muligheder. Poul er en af de førende i feltet, hvor natur og naturfænomener integreres i arbejdet med at fremme trivsel, læring og sundhed.

Hans baggrund er mere end 25 års erfaring med kursus- og procesledelse samt systematisk metode- og praksisudvikling. Poul har altid haft et stort virke indenfor natursocialt arbejde, hvor han selv har arbejdet med behandling og terapi til mennesker i udsatte positioner og efteruddannet terapeuter, psykologer, socialarbejdere og lærere.

Poul indgår i et tæt samarbejde med Bikubenfondens store projekt. ”Natur til et Godt Liv Laboratoriet” og har i 13 år været kursus- og studieleder på naturvejlederuddannelsen, på Skovskolen, Københavns Universitet. Han har deltaget i større udviklingsarbejder i Norden og afholdt flere internationale workshops og kurser indenfor anvendelse af naturen til læring og trivsel.

Poul er uddannet biolog, narrativ konsulent, naturvejleder og har en Pd. i projektledelse- og organisationsudvikling.

KONTAKT

Lad os få en snak og undersøge, om jeg kan bidrage til jeres trivsel, engagement og nyskabende muligheder.  

Poul Hjulmann Seidler 

Mail: poul@naturligindsigt.dk 

Mobil: 2054-4594

Ledreborg Alle 2A

4320 Lejre