Skip to main content
Nytænkning i din behandling

KURSER

Kurser

Nytænkning i din behandling

Få glæde af at anvende metoder og oplevelser i naturen i din terapi og behandlingsforløb. Du får en intensiv praksisnær træning i dejlig natur, med inspiration og ny viden egnet til både grupper og individuelle forløb. Med afsæt i en narrativ og systemisk tilgang arbejdes med naturbaseret behandling, der støtter unge og voksne i at forstå og anvende egne ressourcer, værdier og muligheder.

Du får:

  • Erfaring med en naturbaseret tilgang, der hjælper borgeren til at se, ”genopdage” forstå og anvende egne iboende ressourcer

  • Nye metoder til at hjælpe borgeren i at se nye sammenhænge, løsninger og muligheder

  • Træning og kompetencer til at anvende forskellige naturmiljøer, samt naturfænomener i din behandling

  • Redskaber til at fremme en god relation og tryghed mellem dig og borgeren

  • Indblik i metoder i naturen, der er egnet til gruppebehandling

  • Viden om naturrums betydning til at fremme borgeres trivsel

På kurset tages afsæt i ny viden og udvikling inden for Naturbaseret behandling.

Den teoretiske ramme hviler bl.a. på en narrativ og systemisk tilgang, som udmærker sig ved fine udfoldelsesmuligheder i naturen.

Er det et nyt felt for dig, får du kendskab til udvalgte dele af det narrative landskab, der kan inspirere din egen praksis med flere metoder. Er du en erfaren narrativ terapeut, kan du se frem til at få nye og spændende metoder med hjem, der udvider dine handlemuligheder.

Tine Nord Raahauge / Naturskoleleder

”Det er virkelig inspirerende at udvikle og afholde kurser i samarbejde med Poul. Han er utrolig dygtig til at skabe et energifyldt og kreativt rum, hvor man både som samarbejdspartner og som kursist føler sig tryg og imødekommet.”

Thea Balling, psykolog Askovhus

“Jeg har deltaget i flere af Pouls kurser og jeg går altid fra en kursusdag med ny viden og nye ideer til hvordan min nye viden kan bruges. Jeg oplever Poul som en meget nærværende, engageret og dygtig underviser og at undervisningen aldrig bliver ensformig, selv på kurser der varer flere dage.“

Jacob Nøhr Schubart / Projektleder Aktivt udeliv

”Poul er i stand til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis via nærværende øvelser og åbne spørgsmål, der åbner for den enkeltes refleksion og læring.”

Målgruppe

Det er for dig der:

Arbejder med behandling og terapi til at fremme og styrke en bedre trivsel hos borgere.

Er nysgerrig på det potentiale og de muligheder, der er forbundet med at bruge det grønne miljø.

Er interesseret i ny viden og nyskabende metoder med afsæt i naturen.

Form

Kurset er tilrettelagt med vægt på anvendelses orienterede og praktiske øvelser i naturen, der bindes sammen med teoretiske oplæg ude og inde. Du kommer til at træne naturbaserede øvelser med opsamlinger, der støtter dig i at nye metoder og ideer fordøjes til dit eget brug. Vi skal i dette lys:

Tale, lytte og være nysgerrige sammen på mange forskellige måder.

Have tid til refleksion og opsamlinger.

Arbejde med oplevelser i naturen og hægte dem på det, du allerede kan i forvejen.

Vi skal være meget ude, husk praktisk beklædning og fodtøj.

Datoer

5-7 sept. 2023

Alle dage fra kl. 8.30 – 16.00

Et ekstra tilbud d. 6 sept. Kl. 16.30 inviteres til en anderledes aktiv aften i fælles samvær omkring bålet med gode ting fra Isefjorden.

Sted: Rendebækhus feriekoloni, Rendebækvej 15, Venslev, 4050 Skibby

I Rendebækhus feriekoloni kan du vælge at overnatte i en enkel indretning og smukke omgivelser. Der er ni enkeltværelser og fire sovesale. Overnatning i Rendebækhus feriekoloni koster ikke ekstra. Medbring selv sengetøj, dyne og pude. Der er også mulighed for udendørs overnatning i området. Du sørger selv for aftensmad d. 5.09.

Eller du vælger din egen overnatning andetsteds.

Tilmelding

Tilmelding senest d. 1. juli 2023.

Pris 8.125 kr. inkl. Moms.
Prisen dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i Rendebækhus feriekoloni. Betaling senest d. 1 august.

Udfyld nedenstående og du får svar indenfor 3 hverdage.

Firmanavn

Rendebækhus Feriekoloni

Rendebækvej 15, Venslev, 4050 Skibby

Rendebækhus feriekoloni har sin egen charme, historie og beliggenhed klos op ad Isefjorden, pænt ude på landet og stadig med kort afstand til hovedstadsområdet.
I Rendebækhus feriekoloni kan du vælge at overnatte i en enkel indretning og smukke omgivelser. Der er ni enkeltværelser og fire sovesale. Overnatning i Rendebækhus feriekoloni koster ikke ekstra. Medbring selv sengetøj, dyne og pude. Der er også mulighed for udendørs overnatning i området. Du sørger selv for aftensmad. Hvis du ønsker du overnatning her, så husk at angive det i din tilmelding. Enkeltværelse tildeles efter først til mølle-princippet.

Skovskolen

Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg

Skovskolen har en skøn beliggenhed mellem Gribskov og Esrum sø med gode overnatningsmuligheder både ude og inde.

Du kan overnatte gratis i shelters. Du sørger selv for aftensmad.

Eller, hvis der er ledigt, kan du booke et værelse på Skovskolen. Pris for overnatning, aftensmad og morgenmad er kr. 675,- ex. Moms. Reserver her spisogsov@ign.ku.dk  

Program

I dette foreløbige program får du et indblik i indhold og emner. Det justeres og fremsendes endeligt tre uger før afholdelse.

Tirsdag d. 5 sept.

Kl. 8.30 Kom i god tid til en morgenbolle og en kop kaffe.

Kl. 9.00 Velkomst med præsentation, introduktion til kurset og en lille øvelse.

Formål: At du kommer godt i gang med kurset og får inspiration til øvelser, der fremmer tryghed og relationer.

Kl. 10.15 kaffe.

Kl. 10.30 Natur, mennesker og trivsel – Hvad siger forskningen?

Formål: At få viden om og et indblik i teori og begrundelser for naturbaseret terapi.

Kl. 12.30 Frokost.

Kl. 13.30 Refleksion og samtale styrket gennem naturens fænomener, krop og sanser.

Formål: At få inspiration og nye indgangsveje til at åbne for dybere samtaler, med fokus på borgerens erkendelse og opdagelse af egne kompetencer.

Kaffe udendørs.

Kl. 15.45 opsamling og tak for i dag.

Onsdag d. 6 sept.

Kl. 8.30 Morgenbolle med bålkaffe.

Kl. 9.00 Brug af stemningsfulde naturrum.

Formål: At mærke til og se muligheder i forskellige naturrum som ramme for terapi.

Kl. 10.30 Kaffe.

Kl. 10.45 ”Guldet ligger i detaljens konkrete handling”.

Formål: at arbejde med øvelser og udfolde dem gennem konkrete fortællinger med det ”du gør og det du kan” som en hjælp til at opdage og forstærke, det du lykkes med.

Kl. 12.30 Frokost.

Mestringsøvelser og bevidning.

Formål: At få kendskab til små øvelser, der fremmer mulighed for borgerens oplevelse af at lykkes og at få erfaring med bevidningens potentiale i det terapeutiske arbejde.

Kl. 14.00 Kaffe.

Kl. 14.15 Bålet som medspiller.

Formål: at kende til og få erfaring med de mange fine muligheder, der er forbundet med små bålaktiviteter.

Kl. 15.45 Dagens pointer.

Kl. 16.30 En mindefuld oplevelse.

I sikre hænder sammen med Johanne og de kursister der har lyst, er dette et ekstra tilbud, hvor vi har en fælles fin oplevelse udenfor kursusrammen. Vi skal bl.a. sammen sørge for dejlig bål mad, hygge og små aktiviteter.

Torsdag d. 7 sept.

Kl. 8.30 Kaffe og en morgen bolle.

Kl. 9.00 Vigtigheden af transfer og hvordan det kan styrkes.

Formål: At arbejde med begrebet transfer og hvordan refleksioner og læring fra øvelser i naturen, kan komme til anvendelse i hverdagens miljø og udfordringer.

Kl. 10.15 Kaffe.

Kl. 10.30 -15.30 Tema for resten af dagen: Hvordan kan du arbejde fra den enkeltes oplevelse/øvelse, til samtaler og behandling i grupper.

Inkl. frokost og kaffe.

De lidt mere ”avancerede” metoder med eksempler på sammensatte øvelser, der kan stå alene til den enkelte borger og som her anvendes videre til gruppeterapi, med brug af deltagere i forskellige positioner og deltagelsesmuligheder.

Det er øvelser med inspirerende brug af naturen, hvor vi bl.a. arbejder med sanser, sammenhænge, overblik, kreative tilgange og samlende fortællinger.

Kl. 15.30 Afslutning.

Kl. 16.00 Kom godt hjem.

Kursusleder

Poul Hjulmann Seidler indehaver af NaturligIndsigt.

Medunderviser

Johanne Christiani: Lærer, friluftsvejleder og master i trivselspsykologi, studieleder på skovskolens naturvejlederuddannelse. Arbejder med uddannelse af friluftsvejledere og har arbejdet med et udviklingsprojekt omkring naturintegreret indsatser for udsatte unge. Har udgivet tidskriftartikler, lavet podcast og bogkapitler omkring natur og trivsel samt bushcraft.
Fra Johanne får du kendskab til at arbejde med bålet som medspiller i din behandling.

Hvis du mangler information, eller ønsker at give feedback, så kontakt mig gerne.