Skip to main content
Planlagte forløb og mulige

KURSER

Narrativ og naturintegreret efteruddannelse

Lær om narrative metoder og naturbaseret arbejde. På denne efteruddannelse får du en oplevelsesrig og inspirerende formidling med en grundig indføring i narrativ behandling og pædagogik samt naturintegreret arbejde i teori og praksis.

Du får:

  • En grundlæggende teoretisk forståelse og metodisk erfaring med, at bruge den narrative teori i din praksis.
  • Træning og kompetencer i at arbejde med naturbaserede metoder, der hjælper med at tale om problemer, muligheder og se sammenhænge i sit liv.
  • Stærke kompetencer i kunsten at lytte, spørge og facilitere betydningsgørende refleksioner.
  • Indblik i at arbejde med mestringsoplevelser, der giver borgere ønskede færdigheder.
  • Får erfaring med at håndtere grupper, hvor deltagerne indgår i fælles refleksioner og erkendelser.
  • Afprøvet flere metoder hvor sanser, krop og refleksioner indgår i en understøttende helhed. 
  • Udvikle og afprøve naturbaserede aktiviteter i længerevarende forløb.
Kim Stendorf – Afdelingsleder Ungdomsskolen

“I forhold til fokus på det narrative perspektiv, som vi har valgt i arbejdet, har Pouls nysgerrighed og vedholdende udfordringer haft stor betydning for udvikling og forankring af dette.”

Tine Nord Raahauge / Naturskoleleder

“Poul har et særligt blik for at se den enkelte, og så er han samtidig meget professionel og understøtter med sit store kendskab til metoderne, at kursisten får mulighed for at folde sig maksimalt ud, i et forløb.”

Et 7 mdrs. Uddannelsesforløb, på fire moduler med i alt ni kursusdage, der giver dig solide kompetencer til at styrke trivsel og handlemuligheder hos borgere.

Efteruddannelsen er udviklet og designet på baggrund af nyeste erfaringer og undersøgelser inden for naturintegreret socialt arbejde og brug af naturbaseret narrativ praksis.

Den narrative praksis har gunstige muligheder til at udfolde sig i naturen. Ved at du indføres i og kombinerer begge områder, kan du skabe nye muligheder og resultater i dit arbejde, med at fremme trivsel og læring hos borgere. Hvis du har erfaring med narrativ praksis, får du chancen for at give dit narrative afsæt et nyt liv og anvende det i naturen med nye metoder.

Målgruppe

Det er for dig der:

Arbejder med at hjælpe mennesker til bedre trivsel, læring og indsigt i deres liv og muligheder.

Er nysgerrig på det potentiale og de muligheder, der er forbundet med at bruge det grønne miljø i dit arbejde.

Er interesseret i ny viden og nyskabende metoder med afsæt i naturen.

Efteruddannelsen er både egnet til deltagere med ingen eller meget erfaring i at anvende naturen i deres praksis.

Form

Indholdet er tilrettelagt, så det binder praktiske metoder, gruppearbejde og teoretiske oplæg sammen. Vi arbejder med et format, der giver dig tid til at tilegne og fordøje stoffet, så det fremmer dine muligheder til at anvende det i praksis.

I kurset indgår to opgaver, hvor du skal bruge 4-5 arbejdsdage.

Vi skal være meget ude. Husk praktisk beklædning og fodtøj.

Endeligt program fremsendes 4 uger inden de enkelte kursusmoduler inkl. angivelse af litteratur. Litteraturen består af i alt ca. 350 sider.

Datoer

Modul 1: Rendebækhus feriekoloni d. 12-14. september 2023

Modul 2: Skovskolen d. 8-9. november 2023

Modul 3: Skovskolen d. 1-2. februar 2024

Modul 4: Rendebækhus feriekoloni d. 10-11. april 2024

Alle dage kl. 8.30-16.00.

Hvor afholdes kurset?

Rendebækhus Feriekoloni

Rendebækvej 15, Venslev, 4050 Skibby

Rendebækhus feriekoloni har sin egen charme, historie og beliggenhed klos op ad Isefjorden, pænt ude på landet og stadig med kort afstand til hovedstadsområdet.
I Rendebækhus feriekoloni kan du vælge at overnatte i en enkel indretning og smukke omgivelser. Der er ni enkeltværelser og fire sovesale. Overnatning i Rendebækhus feriekoloni koster ikke ekstra. Medbring selv sengetøj, dyne og pude. Der er også mulighed for udendørs overnatning i området. Du sørger selv for aftensmad. Hvis du ønsker du overnatning i Rendebækhus feriekoloni, så husk at angive det i din tilmelding. Enkeltværelse tildeles efter først til mølle-princippet.

Skovskolen

Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg

Skovskolen har en skøn beliggenhed mellem Gribskov og Esrum sø med gode overnatningsmuligheder både ude og inde.

Du kan overnatte gratis i shelters. Du sørger selv for aftensmad.

Eller, hvis der er ledigt, kan du booke et værelse på Skovskolen. Pris for overnatning, aftensmad og morgenmad er kr. 675,- ex. Moms. Reserver her spisogsov@ign.ku.dk  

Tilmelding

Senest d. 19. juni 2023. 

Pris: 18.500 kr. ekskl. Moms, (23.125 kr. inkl. Moms). Det dækker undervisning, materialer, forplejning og evt. overnatning på kurser i Rendebækhus feriekoloni.
Betaling senest 1. august. Gerne to rater på 50 % af prisen til 1. august og 15. januar 2024. Maks. 22 deltagere.

Narrativ og naturintegreret efteruddannelse
Book selv evt. overnatning på Skovskolen på spisogsov@ign.ku.dk 
Firmanavn

Hvis du mangler information, eller ønsker at give feedback, så kontakt mig gerne.

Kursusmodulernes indhold på narrativ og naturintegreret efteruddannelse

Modul 1 d. 12-14. september

Sted: Rendebækhus Feriekoloni

D. 13.09. inviteres du særskilt og udenfor kursusprogrammet til en mindefuld oplevelse. En dejlig aften med bål mad, hygge og små aktiviteter.

Med aftenbesøg til stemning og bålmad af studieleder og friluftvejleder Johanne Christiani.

Indhold

Indføring i den narrative teori.

Mestringsoplevelser og positive undtagelser fra en problemfyldt hverdag. Du bliver trænet i at have øje for hændelser og deres forbundne færdigheder og værdier, så de understøtter og styrker borgeres foretrukne nye fortællinger og identitet.

Hvad siger forskningen knyttet til natur og trivsel?

Øvelser og erfaring i at arbejde narrativt med naturen som ramme.

Inspiration til en række naturbaserede aktiviteter tilpasset forskellige typer af naturrum.

Uderumsledelse, resiliens, pædagogiske værdier, sanser og følelser.

Mellem modul 1 og 2

Gennemføre kursusopgave 1 – svarende til 2 arbejdsdage.

Modul 2 Skovskolen. D. 8-9. november

På modul 2 udfoldes den narrative teori og praksis og vi ser på brug af begrebet risikobaserede øvelser, der egner sig til at arbejde med mestringsoplevelser og unikke hændelser.

Med ½ dags besøg og undervisning af studieleder og friluftsvejleder Johanne Christiani

Erfaringsdeling på basis af udført kursusopgave og arbejde i praksis.

Uddybning af narrativ teori koblet til praksisøvelser.

Styrke brugen af din teoretisk forståelse og det teoretiske sprog.

Inspiration af naturens fænomener i det natursociale arbejde.

Tværfaglige koblinger og begrebet transfer.

Risikobaserede øvelser som katalysator for mestringsoplevelser.

Perioden mellem modul 2 og 3

Start på Kursusopgave 2 svarende til 2-3 arbejdsdage.

Modul 3. Skovskolen d. 1-2. februar

Under modul 3 arbejder vi i dybden med begrebet transfer, hvor en naturintegreret narrativ praksis har særlige styrker. Samtidig klædes deltagerne på til at arbejde med bål og stemninger som understøtter både individuelle og gruppesamtaler.

Vi får genbesøg af Johanne, der er ekspert i bålets finurligheder og gode trick, der kan give borgere gode oplevelser.

Udbygning af arbejdet med transfer, der knytter bro mellem aktiviteter i naturen og indsatsen i andre miljøer. Specielt med blik på en systemisk vinkel, hvor der indgår andre betydende kontekster i borgerens liv og evt. andre fagprofessionelle, der er vigtige for borgeren.

Inspiration fra brug af bål, rum og stemninger i det natursociale arbejde.

Feedback til erfaringer og det foreløbige arbejde med kursusopgave 2.

Øvelse i metodisk udvikling og praksisafprøvning, hvor der tænkes i sammenhænge og forløb.

Perioden mellem modul 3 og 4

Fortsat arbejde med studieopgave 2.

Modul 4 Rendebæk hus feriekoloni d. 10-11. april

På det sidste modul skal vi have glæde af erfaringer fra praksis afprøvning med samtidig træning af narrative metoder i naturen egnet til grupper.

Opsamling af teori knyttet til erfaringsdeling og udbytte fra studieopgave 2.

Naturintegrerede øvelser hvor vi arbejder mere i dybden med håndtering af grupper og involvering af de enkelte deltagere fra forskellige positioner.

Fremtidige perspektiver og handlinger hos deltagere og deres eventuelle organisation.

Kursusleder

Poul Hjulmann Seidler indehaver af NaturligIndsigt.

Medunderviser

Johanne Christiani: Lærer, friluftsvejleder og master i trivselspsykologi, studieleder på skovskolens naturvejlederuddannelse. Arbejder med uddannelse af friluftsvejledere og har arbejdet med et udviklingsprojekt omkring naturintegreret indsatser for udsatte unge. Har udgivet tidskriftartikler, lavet podcast og bogkapitler omkring natur og trivsel samt bushcraft.