Skip to main content
Planlagte forløb og

KURSER

Kurser
Varighed: tre dage   Start:   5-7 sept. 2023  Pris:  8.125 kr. inkl. Moms.  

Få glæde af at anvende metoder og oplevelser i naturen i din terapi og behandlingsforløb. Du får en intensiv praksisnær træning i dejlig natur, med inspiration og ny viden egnet til både grupper og individuelle forløb.  

Med afsæt i en narrativ og systemisk tilgang arbejdes med naturbaseret behandling, der støtter unge og voksne i at forstå og anvende egne ressourcer, værdier og muligheder. 

Varighed: ni dage   Start:   12 sept. 2023  Pris:  23.125 kr. inkl. Moms. 

 Lær om narrative metoder og naturbaseret arbejde. På denne efteruddannelse får du en oplevelsesrig og inspirerende formidling med en grundig indføring i narrativ behandling og pædagogik samt naturintegreret arbejde i teori og praksis. 

Efteruddannelsen er udviklet og designet på baggrund af de nyeste erfaringer og undersøgelser inden for naturintegreret socialt arbejde og brug af naturbaseret narrativ praksis. Kombinationen af de to områder giver din praksis et nyt og spændende afsæt med solide kompetencer til at styrke trivsel og handlemuligheder hos unge og voksne. 

Varighed: fire dage   Start: 19 sept. 2023      Pris:  10.000 kr. inkl. Moms.  

En vitaminindsprøjtning med nye vinkler, ideer og virkemidler i naturen til at styrke trivsel hos børn og unge.  

Der tages afsæt i nye erfaringer og viden indenfor naturintegreret socialt arbejde med afsæt i narrativ og systemisk teori. Din pædagogiske praksis trænes og foldes ud i naturen gennem anvendelsesorienterede og nyudviklede eksempler og metoder. 

Hvor afholdes kurserne?